Verkoopsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

Levering van online diensten (digitale content en downloads)

Van zodra wij je betalingsbewijs hebben ontvangen, krijg je van ons een email met de nodige instructies om toegang te krijgen tot de digitale content van de website of een link om zaken te downloaden op jou computer. Zodra je de toegang hebt bevestigd of de download succesvol hebt volbracht, houdt dit voor ons in dat je de dienst of het product succesvol en in goede orde hebt ontvangen. Indien je geen toegang krijgt of geen download succesvol hebt volbracht, stuur je ons binnen de 7 dagen een email met je bemerkingen en wij verhelpen het probleem, na 7 werkdagen wordt uw aankoop als “geleverd in goede conditie” beschouwd. Hieronder vind je de programma’s die wij aanbieden:

Golden deal

Bij aankoop van ons 4-maandelijks abonnement, valt u onder het Golden Deal programma en dient u er rekening mee te houden dat bij intekening er minstens 4 opeenvolgende maanden geboekt worden. Hiervoor vragen we om 10,- Euro over te maken op onze rekening, die toegang verlenen tot de content van het Deepin2studio kenniscentrum voor 4 opeenvolgende maanden. Na die 4 maanden bent u vrij om uw abonnement te verlengen met een nieuw blok van 4 maanden. Wij sturen u een kort bericht met het verzoek om 10,- Euro over te maken, waar u dan 7 dagen de tijd voor krijgt, als u na die 7 dagen geen betaling heeft doorgevoerd, geeft u automatisch aan dat u niet langer wenst gebruik te maken van het abonnement en sluiten wij uw account.

Platinum deal

Bij aankoop van ons jaarlijks abonnement, valt u onder de Platinum deal en krijgt u 4 maanden gratis binnen dat jaar.. Voor dit programma vragen we om 20,- Euro over te maken op onze rekening, die toegang verlenen tot de content van het Deepin2studio kenniscentrum voor 1 jaar. Na dat jaar bent u vrij om uw abonnement te verlengen met ofwel een nieuw blok van 4 maanden ofwel een jaarabonnement. Wij sturen u een kort bericht met het verzoek om 10,- Euro respectievelijk 20,- Euro over te maken, waar u dan 7 dagen de tijd voor krijgt, als u na die 7 dagen geen betaling heeft doorgevoerd, geeft u automatisch aan dat u niet langer wenst gebruik te maken van het abonnement en sluiten wij uw account.

De cursus, “Basics in the Mix” blijft wel toegankelijk, zelfs als u na 4 maanden stopt met de abonnementsservice, omdat u hier levenslang recht op heeft. De toegang tot de andere diensten (tips & tricks en releases) van het kenniscentrum wordt wel afgesloten, als u stopt met het abonnement.

Herroepingsrecht / terugbetaling

Wij streven naar een 100% klant tevredenheid, echter door de aard van ons product en dienst (zijnde een digitale download of toegang tot een online informatie dienst) bieden wij geen terug betaling van betaalde items en in die zin kan geen herroepingsrecht worden uitgevoerd. Wij behouden ons het recht om terugbetaling te weigeren om die reden.

Gelieve elke download via uw eigen back-up systeem goed te bewaren, omdat verloren items, enkel op basis van uw betalingsbewijs terug kunnen opgevraagd worden.

Beschermde content

Alle items waar je toegang tot hebt of die je download van de website zijn enkel en alleen voor persoonlijk gebruik en deze mogen niet gedeeld worden of doorgegeven aan gelijk welke derde partij, noch privé, noch zakelijk. De content mag ook niet online gedeeld worden of doorverkocht worden. Het contract tussen jij als gebruiker en Deepin2studio / Deltacel International bvba om dit product of dienst te kopen of te streamen komt tot stand, enkel op het moment wij uw betaling in goede orde hebben ontvangen. Wij bezorgen een streaming dienst, waarmee je de video’s online kan bekijken, je mag geen opnames maken, content opslagen of enige vorm van distributie of streaming zelf organiseren. De content is bedoeld voor persoonlijk gebruik en training van je persoonlijke skills, waarvoor wij jou de exclusieve toegang verlenen naar jou persoonlijke account op onze website op basis van je maandelijks abonnement. Alle diensten en producten zijn vanuit jou account toegankelijk en door jou persoonlijk te gebruiken.

Eigendomsrecht van de inhoud.

Deltacel International bvba / Deepin2studio is eigenaar van de inhoud van deze website en zijn content. Je mag de inhoud en producten, alsook de opzet van de website niet zelf publiceren, distribueren, vertalen, hergebruiken of reproduceren. De inhoud is exclusief en persoonlijk te gebruiken via jou login account en mag niet gedeeld worden met een derde partij of gebruikt worden voor doorverkoop of uploaden naar andere sites of files. Gebruik van software om inhoud en content te downloaden, anders dan deze die Deltacel / Deepin2studio ter beschikking stelt, is expliciet verboden. De inhoud is onderworpen aan wijzigingen en updates en wij geven geen garantie dat elk item of artikel constant beschikbaar zal zijn.

Mol, 25/06/2018

Pin It on Pinterest